Hotline 777 344 136
Online podpora

Ordis Eshop

Jak ho získat?

Nezávazná prezentace

Objednejte si bezplatnou a nezávaznou prezentaci. Náš obchodník k vám přijede, proberete detailně vaše potřeby a dostanete od něj předběžnou cenovou nabídku. Pokud budete s cenou a podmínkami souhlasit, podepíšeme smlouvu a pustíme se do analýzy obchodních procesů zákazníka.

Analýza obchodních procesů

  • Implementace nového systému začíná analýzou informačních potřeb zákazníka, ze které vyplynou:
  • nedostatky stávajícího systému,
  • požadavky na nový informační systém,
  • současné postupy a metodika práce a jejich nedostatky,
  • možné úspory nákladů, času, pracovních míst apod.

Cenová nabídka
Na základě provedené analýzy je vytvořena přesná cenová nabídka, která obsahuje pouze ty moduly IS SOFIX, kterézákazník skutečně potřebuje.

Smlouva
Pokud dojde ke shodě v ceně a rozsahu díla, je uzavřena smlouva.

Realizace projektu
Je vytvořena pracovní instalace nového systému a podle požadavků zákazníka jsou do ní naimportována data (číselník zboží, skupin zboží, odběratelů a dodavatelů, dokladová historie apod.).
Souběžně s importem dat je podle zákazníkem vyplněného Dotazníku o nastavení IS SOFIX provedeno nastavení systému.
Pracovní verze je poté přenesena na zvolený hosting a po odsouhlasení správnosti importovaných dat je spuštěn zkušební provoz systému, během kterého jsou dolaďovány zejména výstupy (tiskové sestavy, statistiky apod.) a nastavení systému (především práva jednotlivých uživatelů atd.).
Po ukončení zkušebního provozu je systém předán zákazníkovi k ostrému provozu, během kterého jsou prostřednictvím služby hotline řešeny nahlášené požadavky, odstraňovány případné chyby v nastavení, prováděny dodatečné programátorské práce apod.
Kompletní IS SOFIX jsme schopni dodat během 30-60 dnů, dle náročnosti implementace.

Objednejte si prezentaci hned teď

Stačí, když nám zavoláte na 608 207 091 a dohodnete si termín.