Hotline 777 344 136
Online podpora

Ordis Eshop

Modul ÚČETNICTVÍ

Slouží k účtování a kontrole dokladů a k sestavování libovolných účetních výkazů vycházejících z hlavní knihy.

  • Vytváření interních účetních dokladů,
  • přehled a kontroly a možné opravy účetních dokladů vzniklých z prvotních dokladů (Banka, Pokladna, Přijaté a Vydané faktury atd),
  • do tohoto modulu vstupují ostatní účetní doklady vzniklé v ostatních modulech
  • možnost oprav účetních dokladů v modulu Účetnictví,
  • automaticky prováděná roční uzávěrka účetního období s automatickým nastavením počátečních stavů příštího období,
  • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát dle platné legislativy s výstupem do Excelu,